Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

Konserwanty utrwalające kosmetyki

Konserwanty utrwalające kosmetyki

Konserwanty stanowią nieunikniony dodatek do kosmetyków. Gwarantują zachowanie czystości mikrobiologicznej (utrudniają rozwój drobnoustrojów) przez cały okres daty ważności kosmetyku. Niektóre spośród konserwantów działają także dezynfekująco na skórę np. etanol. Do wad środków konserwujących należy niezaprzeczalnie ich potencjał alergizujący. Stosowane są w niskich stężeniach od 0,1 do 0,5%.

 

Konserwanty stosowane w kosmetykach popularnych, zaś niedopuszczalne dla kosmetyków naturalnych:
FORMALDEHYD (Formaldehyde) – stosowany w stężeniach do 0,05%, z wyjątkiem utwardzaczy do paznokci tam dopuszczalne stężenie do 5%. Ze względu na podejrzenia o działanie rakotwórcze jego stosowanie jest ograniczone. Nie dopuszczony do użytku w kosmetykach naturalnych.

PARABENY (nipaginy, aseptyny) – działają przede wszystkim przeciwgrzybiczo. Istnieją badania z wyników których wnioskować można o potencjale kancerogennym parabenów. Efekt ten może być skutkiem estrogenowego działania jakie wykazują te związki. Należy jednk pamiętać o fakcie, iż tylko część z nowotworów piersi ma podłoże estrogenowe, dużo większe znaczenie odgrywają tu czynniki takie jak wiek, czy też uwarunkowania genetyczne. Ponadto przepływ limfy oraz krwi następuje głównie w kierunku od piersi do pachy, wiec przedostanie się parabenów do piersi w tych okolicznościach jest dodatkowo utrudnione. Podobnie niekorzystny wpływ sugerowany bywa w przypadku produkcji spermy, parabeny mogą ją obniżać. Przy czym należy zaznaczyć że najpowszechniej stosowany z parabenów-metylparaben, wykazywał to działanie w najniższym stopniu, wyższe ryzyko dotyczyło np. butylparabenu. Według raportu SCCP (Scientific Committe on Consumer Products) parabeny stosowane w dopuszczalnych dawkach nie wykazują działania toksycznego, kancerogennego, genotoksycznego ani teratogennego. Należy jednak pamiętać o tym, że ludzie w codziennym życiu potrafią przekroczyć wyobrażenia badaczy, i wprowadzać do organizmu zwielokrotnione dopuszczalne dawki, które w zsumowane przekraczają te dawki.

TRICLOSAN – stosowany w stężeniu do 3%, może wywoływać fotoalergie, podejrzewany o negatywny wpływ na wątrobę.
Konserwanty stosowane w kosmetykach naturalnych:

 • etanol, alkohol (Alcohol)

Dopuszczalne jest stosowanie także konserwantów identycznych z występującymi naturalnie:

 • kwas benzoesowy (Benzoic acid) i jego sole (np. benzoesan sodu)
 • kwas propionowy (Propinic acid) i jego sole
 • kwas salicylowy (Salicylic acid) i jego sole
 • kwas 4-hydroksybenzoesowy (4-Hydroxybenzoic acid) i jego sole oraz estry
 • kwas mrówkowy (Formic acid)
 • 2-fenoksyetanol (2-Phenoxyethanol)
 • kwas sorbowy (Sorbic acid)
 • alkohol benzylowy (Benzyl alcohol)

 

Bibliografia:

 1. http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/natcosE.pdf
 2. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_019.pdf
 3. http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_00d.pdf
 4. E. Fink: Kosmetyka. Przewodnik po substancjach czynnych i pomocniczych. Wrocław. MedPharm Polska. 2007