Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

To są jaja!


Stempel na jaju

Zgodnie z wymogami unijnymi każde jajo przeznaczone do sprzedaży musi być opatrzone specjalnym kodem  umieszczonym na skorupce, wyjątkiem są jedynie jajka z hodowli w której jest mniej niż 50 kur. Wciąż jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego co ów kod oznacza. A szkoda, bo wiedza ta pozwala nie tylko wybrać jaja o najlepszych wartościach odżywczych i  walorach smakowych. Świadomy zakup może być również swoistym protestem przeciwko niehumanitarnemu traktowaniu kur.

Rozszyfrowujemy…

Każdy kod składa się z 11 znaków, które określają sposób chowu, kraj pochodzenia oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny fermy. W przypadku polskich jaj sekwencja kodu wygląda następująco:

Źródło: www.makro.pl

 

Z punktu widzenia konsumenta, największe znaczenie ma pierwsza cyfra, oznaczająca sposób chowu niosek:

Read More

0-     Chów ekologiczny–  Kura przebywa na świeżym powietrzu i jest karmiona ekologiczną karmą.

1-     Chów z wolnym wybiegiem- Kura jest zamykana jedynie na noc.

2-     Chów ściółkowy- Kura nie ma dostępu do  świeżego powietrza, ale  może się swobodnie porusza ć.

3-     Chów klatkowy- Kurzy obóz koncentracyjny! Zwierzęta całe życie spędzają stłoczone w zanieczyszczonych odchodami klatkach. Producenci, w celu uniknięcia wzajemnego okaleczania się ptaków obcinają im dzioby i pazury. Kury karmione są paszą z dodatkiem antybiotyków.

Nie daj się oszukać!

Hodowcy za wszelką cenę,  często w sposób nieuczciwy starają się złapać konsumenta, sprzedać swój produkt. Na sklepowych półkach czekają na nas  pseudoekologiczne buble. Pięknie opakowane, z bijącym po oczach napisem „Wiejskie jaja”, przywołują u kupujących skojarzenia z zapachem wsi, świeżym powietrzem i kurami beztrosko biegającymi po grzędach. Niestety, pomimo tego, że ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wyraźnie mówi że…

„Znakowanie artykułu rolno-spożywczego nie może w szczególności:

1.wprowadzać w błąd nabywcy co do tożsamości artykułu rolno-spożywczego, w tym: rodzaju, właściwości, składu, ilości, trwałości, pochodzenia oraz sposobu produkcji, lub sugerować, że posiada on specjalne właściwości, jeżeli ich nie posiada…”

…przeważnie, pierwszą cyfrą na „Wiejskich jajach” z marketu jest 3! Niewielu kupujących zwraca uwagę na niewielki stempel na skorupce i w ten sposób przyczynia się do powiększania zysku przez właścicieli wielkich kurzych ferm, dla których warunki bytowe kur nie mają najmniejszego znaczenia.

 

 

Źródło:

1. 05.05.2009, Maria Huma, “ Jaja”, www.ekonsument.pl

2.Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowe artykułów rolno-spożywczych.

(Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r.)