Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

Ekogastronomia Slow Food

Ekogastronomia  Slow Food

Ideologia Slow Food  stoi w opozycji do fast food, a jej naczelną wartością są przyjemności stołu, podniesione do rangi prawa człowieka. Choć jej założenia są jasne, (zostały bowiem sprecyzowane przez Petriniego i jego współpracowników) nie znaczy to, że jednorodne. Inspiracje są bardzo różne, między innymi Brillant- Savarin, ale i Marks.

 

Od Savarina do Petriniego

Francuz Jean Anthelme Brillant-Savarin, żyjący na przełomie XVIII/ XIX w. autor ,,Fizjologia smaku albo medytacje o gastronomii doskonałej’’, uznawany jest za ojca gastronomii. Jako składniki naukowej gastronomii wymienia on dziedziny takie jak : historia naturalna, fizyka, handel, kuchnia, ekonomia, filozofia, historia. Carlo Petrini, przewodniczący Slow Food International,  w książce ,,Slow Food. Prawo do smaku” rozbudowuje koncepcję Brillant-Savarina, dodając do tej listy nauk pomocniczych m. in. chemię, agronomię, ekologię, medycynę, geopolitykę, ale także socjologię, antropologię i epistemologię. W ten sposób rodzi się nowa gastronomia, czyli ekogastronomia –  jako nauka interdyscyplinarna. Taką właśnie wiedzę można zgłębiać na założonym przez SF w 2004 r. we Włoszech Uniwersytecie Nauk Gastronomicznych.

 

Slowfoodowy dyskurs

Ekogastronomia to jeden ze specyficznych terminów, obecnych w dyskursie Petriniego oraz w całej ideologii stworzonego przezeń ruchu. Aby wyartykułować swoje założenia, Slow Food stworzył bowiem własny język, w którym oprócz ekogastronomii kluczowe są takie pojęcia jak ,,wspólnoty pożywienia”, ,,uczciwa rozkosz” oraz ,,intelektualiści ziemi”, ,,dialog królestw” i ,,smaczne, zdrowe, prawidłowe”. Te ostatnie dotyczą tak samego pożywienia, jak i relacji między producentami i konsumentami.

 

Oprac. A. Siewicz

 

O autorze

Storeko

Strona www: http://storeko.pl