Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

Ekologiczne kierunki studiów a perspektywy pracy

Ekologiczne kierunki studiów a perspektywy pracy

Do 2020 roku Unia Europejska zamierza obsadzić przeszło 1,5 miliona stanowisk związanych z energią odnawialną. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na specjalistów w tej dziedzinie, a co za tym idzie zainteresowania ekologicznymi kierunkami studiów. Co w tej kwestii uczelnie mają do zaproponowania swoim przyszłym studentom?

Kierunki ze znakiem eko

Rosnąca potrzeba dbałości o środowisko oraz oszczędności zasobów naturalnych pociąga za sobą konieczność poszerzania wiedzy z dziedziny ekologii i szukania nowych rozwiązań wspierających działania ekologiczne. Stąd dziwić nie powinno spojrzenie interdyscyplinarne, zakładające tworzenie się nowych kierunków czerpiących z dorobku kilku gałęzi naukowych. Wcześniej pasjonaci ekologii, chcący zgłębiać tajniki tej dziedziny i planujący związać się z nią zawodowo, mieli do wyboru z grubsza jeden kierunek na studiach, czyli Ochronę środowiska. Dzisiaj oferta dydaktyczna uczelni jest na tyle rozbudowana, że zakłada wyspecjalizowanie się nierzadko w niszowych sektorach ekologii.

Przykładowo studentowi kierunku inżynieria ekologiczna przekazywana jest wiedza z takich sektorów badawczych jak ochrona środowiska i rolnictwo, oprócz tego nacisk kładziony jest na wykształcenie w nim umiejętności i myślenia technicznego (np. poprzez naukę praktycznego zastosowania zasad zrównoważonej produkcji rolniczej). Zarządzanie ekologiczne z kolei łączy aspekty prawne Polski i Unii Europejskiej, elementy ekonomii i zarządzania oraz technologii. Ten kierunek można studiować np. w Collegium Polonicum w Słubicach. Natomiast student kierunku ekologiczne źródła energii Krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej przysposobi wiedzę m.in. z zakresu fizyki technicznej. Dla zainteresowanych tematyką zdrowego żywienia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otworzył studia podyplomowe na kierunku żywność ekologiczna pochodzenia roślinnego.

Wśród nowych ekokierunków na uwagę zasługują też inżynieria ekologiczna, bezpieczeństwo żywności – można je studiować m.in. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bezpieczeństwo ekologiczne to z kolei pomysł Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na przyciągnięcie pasjonatów ochrony środowiska.

 

„Zielony” dyplom w rok

Uczelnie wychodzą również naprzeciw tym, którzy odkryli w sobie pasjonata ochrony środowiska już będąc czynnymi zawodowo. To między innymi im dedykowane są studia podyplomowe, które z racji czasu trwania (z reguły rok) są wygodną opcją na przekwalifikowanie się bez konieczności podejmowania kilkuletnich studiów licencjackich czy magisterskich. Auditing ekologiczny, ekologiczne zarządzanie firmą, rolnictwo ekologiczne, odnawialne źródła energii, budownictwo energetyczne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków, obrót nawozami i środkami ochrony roślin w systemie zrównoważonego rolnictwa to tylko zalążek oferty podyplomówek, która z roku na rok staje się obszerniejsza i atrakcyjniejsza.

 

Dokąd z ekodyplomem w ręku?

Według raportu EurObserv’ER sektor odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE) to jedna z najprężniej rozwijających się ekologicznych branży w Polsce. Jeszcze 7 lat temu zasilało ją przeszło 2000 pracowników, a szacuje się, że w 2020 roku liczba osób w niej zatrudnionych ma wzrosnąć 33-krotnie! Jest to wynik dyrektyw Unii Europejskiej oraz niedoborów rynkowych specjalistów z tych dziedzin. Według prognoz, na pracę będą mogli liczyć szczególnie: inżynierowie biomasy, kierownicy projektów farm wiatrowych, technicy ds. konserwacji i eksploatacji, programiści. Etaty dla nich i innych absolwentów ekokierunków będą czekać m.in. w firmach pozyskujących i gromadzących energię z odnawialnych źródeł, przedsiębiorstwach trudniących się recyclingiem, w fundacjach i innych organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska, w laboratoriach kontrolnych i badawczych, instytucjach państwowych związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem, firmach konsultingowych, a także w szkolnictwie.

Moda na dyplom kierunków ekologicznych w szerokim tego słowa znaczeniu wydaje się nie być tylko trendem, równie szybko pojawiającym się, co gasnącym, lecz jest podyktowana faktycznym popytem na specjalistów z dynamicznie rozwijających się w Polsce sektorów choćby ekologicznej energetyki. To, co w naszym kraju dopiero raczkuje, na Zachodzie wchodzi w fazę zaawansowania – dla przykładu nakłada się podatki na firmy emitujące dwutlenek węgla, a premiuje przedsiębiorstwa innowacyjne ekologicznie. Szansą na dogonienie naszych zachodnich sąsiadów będzie pozyskanie eko specjalistów, a tu dyplom kierunków ekologicznych okaże się bezcenny.

 

O autorze

Małgorzata Słoma

Strona www: http://www.teb.pl/
Doświadczona edukatorka z wieloletnim stażem, głęboko zainteresowana ekologicznymi wyzwaniami, przed jakimi stoi współczesny świat. Prywatnie wielka fanka języków obcych oraz podróżowania.