Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

Przydomowa elektrownia słoneczna

Przydomowa elektrownia słoneczna

Przydomowa elektrownia słoneczna to sposób na częściowe lub nawet całkowite uniezależnienie się od dostaw prądu z Zakładu Energetycznego. Korzyści płynące z takiego rozwiązania są bardzo duże, a dzięki możliwości skorzystania z dotacji na zakup i montaż instalacji, staje się ono coraz bardziej popularne. Jak wygląda przydomowa elektrownia słoneczna i jakie są jej główne zalety?

Budowa przydomowej elektrowni słonecznej

Przydomowa elektrownia słoneczna wykorzystuje do swojego poprawnego działania technologię zwaną fotowoltaiką. Fotowoltaika pozwala na zamianę energii promieniowania słonecznego na  energię elektryczną. Do tego celu potrzebne są panele fotowoltaiczne, które skupiają promieniowanie słoneczne, zarówno bezpośrednie jak i rozproszone, i zamieniają je na prąd o natężeniu stałym. Następnie w inwerterze prąd stały przekształcany jest w prąd zmienny o parametrach odpowiadających sieci energetycznej. Ponadto do instalacji używa się okablowania, bezpieczników i ochronników przepięciowych. Instalacja fotowoltaiczna jest bardzo tania w eksploatacji, jest praktycznie bezobsługowa. Wysoka jakość podzespołów gwarantuje długą żywotność instalacji. Panele fotowoltaiczne mogą mieć nawet 25 lat gwarancji. Budowa przydomowej elektrowni słonecznej w znakomitej większości przypadków nie wymaga żadnych pozwoleń.

Zalety posiadania przydomowej elektrowni słonecznej

Osoby produkujące energię z odnawialnych źródeł energii na użytek własny, mogą się częściowo lub całkowicie uniezależnić od dostaw prądu z zakładów energetycznych. Dzięki temu mogą zaoszczędzić pieniądze przeznaczane na rachunki za prąd. Do ceny zużytej energii dostawca dolicza jeszcze inne koszty, m.in. opłatę za przesył prądu, co znacząco podnosi całkowity koszt energii. Ponadto wyprodukowane przed użytkownika przydomowej elektrowni nadwyżki energii muszą zostać od niego odkupione od dostawcy energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa. Oznacza to, można nie tylko zaoszczędzić na rachunkach, ale również zyskać odsprzedając część energii. Ponadto podczas wytwarzania energii z promieniowania słonecznego nie dochodzi do zanieczyszczenia powietrza i gleby. Świadomy konsument będzie chciał jak najbardziej ograniczyć produkcję szkodliwych zanieczyszczeń.

Koszty budowy przydomowej elektrowni słonecznej

Koszty początkowe mogą stanowić barierę dla osób zainteresowanych korzystaniem z odnawialnych źródeł energii. Istnieje kilka sposobów dzięki którym można uzyskać wsparcie na zakup i montaż instalacji OZE. Najpopularniejszą formą pomocy jest przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Prosument”. Jego beneficjenci mogą skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż m.in. paneli fotowoltaicznych. Potencjalni prosumenci powinni również zasięgnąć informacji we właściwym dla siebie Urzędzie Gminy. Często właśnie na szczeblu gminnym można uzyskać ciekawe formy wsparcia dla beneficjentów zainteresowanych korzystaniem z OZE.

Przydomowe elektrownie słoneczne stają się coraz bardzie popularne i niedługo nikogo nie będą dziwiły panele fotowoltaiczne na dachach domów.

Zainteresował Cię temat fotowoltaiki i myślisz o stworzeniu własnej elektrowni słonecznej? Sprawdź jakie masz możliwości: http://www.prosument-oze.eu/elektrownia-sloneczna.html

ARTYKUŁ ZEWNĘTRZNY

O autorze

Storeko

Strona www: http://storeko.pl