Menu nawigacji stron

NATURALNIE & ŚWIADOMIE

Dzikie wysypiska śmieci zagrożeniem dla przyrody

Dzikie wysypiska śmieci zagrożeniem dla przyrody

Dzikie wysypiska negatywnie wpływają na środowisko, życie ludzi i zwierząt. W pobliżu dzikich wysypisk śmieci odnotowuje się podwyższone skupienie metali ciężkich, takich jak: rtęć, kadm, miedź, chrom czy ołów.

Czy różnią się dzikie wysypiska i składowiska odpadów?

Składowiska odpadów to obiekty budowlane o bardzo dużej powierzchni, pojemności i kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji. Są urządzone według restrykcyjnych norm prawnych. Muszą być szczelne i mieć minimalny wpływ na środowisko. Dzikie wysypiska to miejsca, w których odpady są składowane nielegalnie. Śmieci w takich miejscach nie są zabezpieczone i stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Niebezpieczeństwo pod stertą śmieci

Zagrożenia jakie towarzyszą dzikim wysypiskom śmieci można podzielić na trzy grupy: zagrożenia względem środowiska, ludzi i zwierząt.

1. Zagrożenia dla człowieka – dzikie wysypiska emitują nieprzyjemny odór pochodzący z gnijących substancji organicznych. Poważnym problemem towarzyszącym dzikim wysypiskom śmieci jest zagrożenie epidemiologiczne. Pojawia się ono ze względu na możliwość występowania w odpadach grzybów oraz szczepów bakterii. Wokół nielegalnych stert gromadzą się owady, ptaki i gryzonie, które zwiększają ryzyko rozpowszechniania się drobnoustrojów.

2. Zagrożenia dla środowiska – składowiska negatywnie wpływają na walory estetyczne krajobrazu. Powodują chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz wód gruntowych. Wpływają na skażenie gleb, które je otaczają. Zalegające na nielegalnych wysypiskach odpady niebezpieczne: baterie, resztki farb, lakierów, oleju samochodowego, farmaceutyki, środki ochrony roślin, zanieczyszczają wody i glebę metalami ciężkimi. Unoszące się nad dzikim składowiskiem śmieci substancje lotne – siarkowodór i metan, zwiększają ryzyko pożaru.

3. Zagrożenia dla zwierząt – dzikie wysypiska to zagrożenie też dla dzikich zwierząt, które odpady np. w postaci plastikowej folii, traktują jak pożywienie – mówi Michał Paca, ekspert do spraw ochrony środowiska. Ponadto są niebezpieczne dla ptaków, które wykorzystują sznurki wykonane z tworzyw sztucznych jako materiał do budowania gniazd. Syntetyczne nitki wpijają się w skórę piskląt, powodując okaleczenia lub śmierć młodych.

Czas rozkładu śmieci

Chusteczki higieniczne rozkładają się przez 3 miesiące, ogryzek jabłka około 6 miesięcy, niedopałek papierosa – 1,5 roku, guma do żucia około 5-6 lat, metalowa puszka rozkłada się przez 10 lat, a styropianowy kubek 50 lat. Worki foliowe rozkładają się od 100 do 200 lat. Czas potrzebny na rozłożenie się plastikowej butelki oraz pieluch jednorazowych to 500 lat.

Sankcje prawne

Składowanie śmieci w nielegalny sposób podlega sankcjom prawnym. Jeśli sprawca takiego czynu działa nieumyślnie grozi mu kara grzywny, ograniczenie wolności lub dwuletnie pozbawienie wolności. W przypadku, gdy czyn wpłynął na zagrożenie zdrowia człowieka, spowodował istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, albo był przyczyną znacznych zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

TREŚĆ ZEWNĘTRZNA

O autorze

Storeko

Strona www: http://storeko.pl